GIẢI THƯỞNG TIỀN ĐIỆN THOẠI
Tổng giải thưởng đã được trao
GIẢI THƯỞNG Thêm
Tuần này còn
Xem danh sách khách hàng nhận giải thưởng thêm tại đây.
GIẢI THƯỞNG MAY MẮN TUẦN
TUẦN 12 (01/06/2020 – 07/06/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
Trần Nguyễn Quốc Huy Xem chi tiết hồ sơ trúng thưởng
0933907xxx
73MSCQ5
CQ632MS 3Q7MCS6
08/06/2020
0384973xxx
YRB7F89
YRB7F89 YRB7F89
08/06/2020
TUẦN 11 (25/05/2020 – 31/05/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0904383xxx
A8DJV46
64DJV8A AD86JV4
01/06/2020
0919431xxx
D2FA9Q7
JM52YB7 5B7Y2MJ
01/06/2020
TUẦN 10 (18/05/2020 – 24/05/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0836240xxx
25CS3UH
UC3H27S JC9P83M
25/05/2020
0918627xxx
X8WK24C
C8W42KX NZC937M
25/05/2020
TUẦN 9 (11/05/2020 – 17/05/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0708956xxx
4BKT65D
B56DT4K 37TK9BD
18/05/2020
0977789xxx
E5CF69Y
4Q2VCW7 4VW27CQ
18/05/2020
TUẦN 8 (04/05/2020 – 10/05/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0984962xxx
B32C6KH
XQ396AZ XQ396AZ
11/05/2020
0971048xxx
2ZU5C3J
35ZUJC2 C2T6Y7A
11/05/2020
TUẦN 6 và TUẦN 7 (20/04/2020 – 03/05/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0938652xxx
4AS85JD
YB54DP8 B58PY4D
04/05/2020
0935492xxx
3RMVC85
32T8HXB NE69P5C
04/05/2020
TUẦN 4 và TUẦN 5 (06/04/2020 – 19/04/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0797720xxx
94UE7CM
CSD958K 97CSD5K
20/04/2020
0981776xxx
E7F8C2R
9C4PQ5N ERF82C7
20/04/2020
TUẦN 3 (30/03/2020 – 05/04/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0707630xxx
2GBS73W
2BWSG73 58XC6QG
06/04/2020
Nguyễn Trường Chinh Xem chi tiết hồ sơ trúng thưởng
0915775xxx
C3M78YK
8Y73CMK 3KM9CY6
06/04/2020
TUẦN 2 (23/03/2020 – 29/03/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
Trương Thị Ngọc Thủy Xem chi tiết hồ sơ trúng thưởng
0975530xxx
Q247WCJ
C7J4QW2 W7J24QC
30/03/2020
Trương Thị Ngọc Thủy Xem chi tiết hồ sơ trúng thưởng
0975530xxx
7WQ2CJ4
2W47QCJ CJ2Q4W7
30/03/2020
TUẦN 1 (16/03/2020 – 22/03/2020)
Họ và tên
Điện thoại
Mã trúng thưởng
Mã liên quan
Ngày quay số
0382456xxx
UXA9E87
9KCU3B5 B5C9U3K
23/03/2020
0933790xxx
U9Z3M6C
48JQC9Y 4QY89CJ
23/03/2020
* Khách hàng vui lòng giữ lại 01 bao bì sản phẩm có mã số tương ứng suất quay số may mắn và 02 bao bì sản phẩm có mã số liên quan, tin nhắn SMS thông báo trúng giải xe SH từ tổng đài Alpenliebe để làm thủ tục nhận giải.